Wsparcie Służb mundurowych

https://www.facebook.com/watch/?v=363657921554613

Przez ponad 15 lat jako oficer zawodowo związana byłam z Policją. Zdaję sobie sprawę z tego jak bardzo potrzebne są konkretne działania nas – polityków, by warunki służby w Policji i innych służb mundurowych stale poprawiać. Z doświadczenia wiem, że służba w formacji mundurowej to niezwykle odpowiedzialna i często też ciężka praca. Oceniam, że w przyszłości rola i zadania tych służb zależeć będą od kształtu naszego społeczeństwa.Kapitałem tych formacji są tworzący ją ludzie. Wszyscy Ci, którzy z pełną świadomością podejmują się codziennych zadań. Robią to niejednokrotnie narażając własne życie i zdrowie, ale przede wszystkim poświęcając swój często prywatny czas. Ten czas, który przeznaczony powinien być dla rodziny i najbliższych. Dlatego rolą polityków i osób decyzyjnych jest stwarzanie odpowiednich warunków służby. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych to miejsce, gdzie mogę przedstawiać propozycje i postulaty służb mundurowych. W ramach pracy w Podkomisji pracowałam nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw do której złożyłam liczne poprawki. Cieszę się, że została ona przyjęta przez Sejm i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. To krok w stronę bezpieczeństwa, ale także zapewnienia godności służby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *