Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin powołał na stanowisko komendanta głównego OHP Pana Grzegorza Waltera

Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin powołał na stanowisko komendanta głównego OHP Pana Grzegorza Waltera.Najważniejsze wyzwania jakie stoją przed nowym komendantem głównym OHP to reforma organizacyjna, wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie.Powołanie nowego komendanta wiąże się z szeroko rozumianą reformą Ochotniczych Hufców Pracy. Główne cele to:

✅

reorganizacja, wyznaczenie kierunków działania,

✅

nowoczesne kształcenie pracowników.

✅

kształcenie młodzieży

✅

pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem.

Serdecznie gratuluję!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *