Drugi dzień 21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

🇵🇱

Trwa drugi dzień 21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Za mną posiedzenia dwóch komisji:

✅

Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej podczas której minister infrastruktury przedstawił informację na temat działań podejmowanych podczs suszy i ochrony przeciwpowodziowej w Polsce i informację na temat aktualnego stanu oraz rozwoju retencji.

✅

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych na której pracowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *