Konferencja prasowa STOP LEX #MALUCHYZAKRATY

Wspólnie z Piotrem Zwarą, Radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego w imieniu Porozumienie Jarosława Gowina, apelujemy do Prezydenta RP o weto w sprawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która uwstecznia proces resocjalizacji o kilka dekad.

Popieramy tym samym szeroką akcję społeczną. Środowiska naukowo-pedagogiczne na czele z prof. Marek Konopczyński, który jest inicjatorem oddolnego ruchu STOP LEX #MALUCHYZAKRATY, wyraźnie wskazują na szkodliwość rozwiązań zawartych w nowej ustawie, która zakłada, że:

  • 10-letnie dzieci za demoralizację będą mogły zostać umieszczone w placówce resocjalizacyjnej razem z 17-latkami i 18-latkami!
  • będzie można stosować w placówkach wobec dzieci i młodzieży środki przymusu bezpośredniego = siły fizycznej, kajdanek, pasów bezpieczeństwa i karnych izolatek!
  • dyrektorzy szkół będą mogli określać przejawy demoralizacji i czyny karalne, a tym samym decydować o karze w tym m.in. poprzez wykonanie prac porządkowych na rzecz szkoły!

Ty też możesz wyrazić swój sprzeciw i zaapelować do Prezydenta o niepodpisanie ustawy.

Wszystkie informacje jak to zrobić znajdują się w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/423768952997880?ref=newsfeed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *