Wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Policji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Policji . Dziękuję Panu Komendantowi Głównemu gen. insp. dr. Jaroslawowi Szymczykowi za merytoryczną dyskusję. Jako wiceprzewodnicząca zespołu jednym z tematów jakie poruszyłam były wakaty w jednostkach oraz sytuacja pracowników cywilnych Policji. Pozdrawiam serdecznieMagdalena Sroka Poseł na Sejm...