IDĘ TRZECIĄ DROGĄ DLA:

#Bezpieczeństwa
* Silna Polska w silnej Unii Europejskiej i NATO, 

* 50 % zakupów zbrojeniowych pochodzić z polskich firm i fabryk,

* odpolitycznienie armii i służb mundurowych,

* wsparcie OSP oraz ochotniczych formacji ratowniczych.

Jako poseł na Sejm RP będę dbała, by samorządu gminne i powiatowe otrzymywały regularnie rządowe wsparcie w tym zakresie.

#Rodziny
wsparcie rodziny i solidarność międzypokoleniowa,

*dzieci i młodzież jako inwestycja w przyszłość, 

*centrum aktywności Seniora w każdej gminie.

Jako poseł na Sejm RP będę stawała w obronie tradycyjnej polskiej rodziny, zbudowanej na fundamencie chrześcijańskich wartości w atmosferze uczciwego poszanowania praw wszystkich Obywateli,

#Zdrowia
*zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6,8 PKB,

* podniesienie o 30% wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia,

*1000 zł odpisu od podatku za leczenie w prywatnych placówkach służby zdrowia.

#Edukacji
*odpolitycznienie polskie szkoły, a także zapewnienie stabilnego systemu finansowania oświaty, 

* angielski od pierwszej klasy szkoły podstawowej i nowe przedmioty nauczania

#Gospodarki
* dobrowolny ZUS dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

*dotacja dla młodych przedsiębiorców 50 tys. zł na start

* obniżenie stawki VAT na energię elektryczną do 8%.