Akcja “Poseł od Świętego Mikołaja” w Sobowidzu

Ostatni Miś Jarek i prezenty trafiły do rodziny Państwa Wiolety i Krzysztofa z Sobowidza z Gminy Trąbki Wielkie. Ania i Michał z pewnością dobrze zaopiekują się nowym członkiem rodziny. Wspólnie z Sołtysem Krzysztofem Łońskim złożyliśmy najlepsze życzenia zdrowych, pełnych miłości i radosnych świąt Bożego Narodzenia.

Kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Dziś na konferencji mówiłam o wsparciu dla przedsiębiorców. Zapraszałam również do włączenia się do konsultacji w sprawie wsparcia dla firm, dostałam wiele wskazówek i ciekawych wniosków. Za wszystkie dziękuję, ale pracujemy dalej! Kolejne konsultacje przede mną. Razem z Panem Premierem Jarosławem Gowinem i całym zespołem Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii...

Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin powołał na stanowisko komendanta głównego OHP Pana Grzegorza Waltera

Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin powołał na stanowisko komendanta głównego OHP Pana Grzegorza Waltera.Najważniejsze wyzwania jakie stoją przed nowym komendantem głównym OHP to reforma organizacyjna, wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie.Powołanie nowego komendanta wiąże się z szeroko rozumianą reformą Ochotniczych Hufców Pracy. Główne...

Dyżur poselski w Kościerzynie

Na początku tygodnia odbyłam dyżur poselski w Kościerzynie. Z zachowaniem wytycznych sanitarnych, dzięki uprzejmości Wójta Gminy Kościerzyna Pana Grzegorza Piechowskiego dyżur odbył się w sali narad Urzędu Gminy. Rozwiązywanie problemów zwykłych ludzi powinno być naszym priorytetem szczególnie w tym trudnym czasie. Dziękuję za wszystkie rozmowy. Kolejne dyżury wkrótce - czekam...

Blisko Mieszkańców

W swojej działalności staram się rozwiązywać przede wszystkim problemy mieszkańców okręgu, który reprezentuję. Dla mnie bycie posłem to nie tylko praca w Sejmie, ale także działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej. Jestem blisko ludzi, bo tylko wtedy wiem, czego oczekują oni od rządzących. Chętnie wspieram akcje charytatywne i wydarzenia sportowe....

Wsparcie Służb mundurowych

https://www.facebook.com/watch/?v=363657921554613 Przez ponad 15 lat jako oficer zawodowo związana byłam z Policją. Zdaję sobie sprawę z tego jak bardzo potrzebne są konkretne działania nas - polityków, by warunki służby w Policji i innych służb mundurowych stale poprawiać. Z doświadczenia wiem, że służba w formacji mundurowej to niezwykle odpowiedzialna i często...

Współpraca z Samorządem

Parlamentarzysta jest od tego aby słuchać, wspierać, pomagać i być blisko mieszkańców, bo jego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o ludzi. Tą zasadą kieruję się od pierwszego dnia pracy poselskiej. Wśród moich zadań jako posła jest wspieranie samorządów w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków finansowych oraz pomoc w ich współpracy z ministerstwami....

Rok działalności poselskiej

https://fb.watch/1IZOJvvauC/ " Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra Obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczyspolitej Polskiej". Przysięgę tej treści złożyłam 12 listopada 2019 roku podczas pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji i rozpoczęłam aktywną pracę na rzecz...

Uroczystość oddania do użytku drogi gminnej w ramach inwestycji “Przebudowa drogi gminnej, granica gminy Nowa Karczma – Śledziowa Huta”

Szanowni Państwo, W gminie Nowa Karczma uroczyście oddano do użytku drogę gminną w ramach inwestycji "Przebudowa drogi gminnej, granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta". Wartość inwestycji wyniosła 707 096.60 zł z czego 353 548,00 zł sfinansowano ze środków #FunduszuDrógSamorządowych. Inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Panu...

Spotkania z przedstawicielami branży turystycznej

Dzisiaj w moim biurze poselskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej. Z Panem Wiesławem Niechwiedowicz, Panią Katarzyną Rospond oraz Panem Stanisławem Sikora rozmawialiśmy o skutkach epidemii COVID-19 w Polsce oraz o rozwiazaniach, które mogłyby polepszyć sytuację branży turystycznej w całym kraju. Pozdrawiam Magdalena SrokaPoseł na Sejm RP 🇵🇱

Uroczystość odsłonięcia pomnika Ks. Jana Pawła Aeltermana w Mierzeszynie, Gmina Trąbki Wielkie

Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pomnikaKs. Jana Pawła Aeltermana w Mierzeszynie, Gmina Trąbki Wielkie. Ksiądz Aeltermann swoim życiem i ofiarą dał nam niekończącą się lekcję pokory i przyzwoitości. Tych wartości, dla których narodowość nie ma żadnego znaczenia. To cechy stanowiące istotę człowieczeństwa w wymiarze ponadczasowym.Z okazji dzisiejszej uroczystości składam serdeczne życzenia i wyrazy uznania...

Dożynki Gminy Liniewo

Dzisiaj Mieszkańcy gminy Liniewo dziękowali za szczęśliwy czas żniw oraz zebrane plony.Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Liniewie. Po niej na placu przy urzędzie gminy nastąpiło przywitanie Mieszkańców przez Wójta Mirosława Warczaka. Rozstrzygnięto konkurs "Piękna Wieś Pomorska 2020".Odbył się także Przegląd Kół Gospodyń...

Uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Kartuzach

W samo południe, pod obeliskiem Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Kartuzach odbyła się skromna uroczystość, upamiętniająca 74. rocznicę śmierci młodej sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK. Po przywitaniu gości przez Kazimierza Socha-Borzestowskiego, prezesa zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuz, oraz wspólnym wspólnym zaśpiewaniu hymnu narodowego, historię Danuty Siedzikówny przybliżył wszystkim prof. Karol...

Obchody 100. rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej tzw. “Cud nad Wisłą” oraz święta Wojska Polskiego w Kartuzach

Dzisiaj na zaproszenie Prezesa Okręgu Kaszubsko - Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP płk ZPRP Tomasza Kocent wzięłam udział w uroczystych obchodach 100. rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej tzw. "Cudu nad Wisłą" oraz święta Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Kazimierza mszą święta w intencji ojczyzny. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego...

Spotkanie ze starostą kartuskim Panem Bogdanem Łapą

Na temat ważnej dla Mieszkańców Kaszub inwestycji rządowej jaką jest budowa obwodnicy metropolitalnej rozmawiałam ze starostą kartuskim Panem Bogdanem Łapą. W trakcie spotkania poruszyliśmy również kwestie związane z sytuacją samorządów powiatu kartuskiego, inwestycji planowanych w ramach środków otrzymanych z funduszu inwestycji samorządowych, a także o planach dalszego rozwoju samorządu. PozdrawiamMagdalena...

Spotkanie z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Panem Radosławem Iwińskim

Wspolnie z burmistrzem Kościerzyny Panem Michałem Majewskim oraz zastępcą burmistrza Panem Tomaszem Nadolnym złożyliśmy dzisiaj wizytę w Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.Z dyrektorem Panem Radosławem Iwińskim rozmawialiśmy o ważnej inwestycji dla mieszkańców Kościerzyny dotyczącej małej retencji.Dziękuję za spotkanie i merytoryczną rozmowę. PozdrawiamMagdalena SrokaPoseł na Sejm RP 🇵🇱

Upamiętnienia bohatera Michała Różanowskiego w Miłobądzu

Na granicy dwóch gmin Gmina Pszczółki i Tczew gmina, w miejscu gdzie przebiegała granica między Polską i Wolnym Miastem Gdansk wspólnie z Mieszkańcami, posłem Kacper Płażyński, senatorem Ryszard Świlski oraz wójtami Maciej Urbanek - Wójt Gminy Pszczółki i Krzysztof Augustyniak - Wójt Gminy Tczew po Mszy Świętej w kościele w Miłobądzu wzięliśmy udział w uroczystościach oddających cześć zamordowanemu w dniu...