5 FILARÓW DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

#Bezpieczeństwo
* rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wzmacniających bezpieczeństwo na drogach ( chodniki, sygnalizacje przy szkołach itp.). Dalsza rozbudowa lokalnej infrastruktury będzie możliwa dzięki kolejnym środkom płynącym do samorządów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu miliardy złotych w całym kraju trafiły do samorządów gminnych i powiatowych czyli jednostek administracyjnych będących najbliżej Mieszkańców.

Jako poseł na Sejm RP będę dbała, by samorządu gminne i powiatowe otrzymywały regularnie rządowe wsparcie w tym zakresie.

 

#Rodzina
kontynuacja programów socjalnych wspierających polskie rodziny oraz uzdolnioną młodzieży, 

*realizacja polityki rodzinnej opartej na tradycyjnych wartościach etycznych i moralnych, 

Jako poseł na Sejm RP będę stawała w obronie tradycyjnej polskiej rodziny, zbudowanej na fundamencie chrześcijańskich wartości w atmosferze uczciwego poszanowania praw wszystkich Obywateli,

#Zdrowie
*zwiększenie dostępności do specjalistycznej służby zdrowia, w szczególności dla osób starszych i dotkniętych stanem chorobowym wymagającym szybkiej reakcji medycznej, 

* wsparcie dla Seniorów w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej , 

*podejmowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie promowania zdrowego trybu życia i rozwoju aktywności ruchowej

 

#Edukacja
*wspieranie rozwoju zdrowotnego młodzieży poprzez utworzenie Akademii Trenerskich i Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie dyscyplin lekkoatletycznych oraz gier zespołowych , 

* wsparcie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie terapii logopedycznych i psychologicznych,

#Gospodarka
* wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do rządowych dotacji i programów kreujących innowacyjność w gospodarce,

*wsparcie przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacyjnej technologii prowadzącej do wzrostu produktywności