Poniżej przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie 20.12.2018r. do 20.01.2019 r. 

Sprawozdanie z działalności radnej sejmiku pomorskiego Magdaleny Sroka za okres 
od 20 grudnia 2018 roku do 20 stycznia 2019r. Sprawozdanie nie obejmuje udziału w sesjach oraz posiedzeniach komisji tematycznych działających przy sejmiku województwa pomorskiego. 

1. W dniu 20 grudnia 2018 roku jako radna sejmiku pomorskiego wzięłam udział w wigilijnym spotkaniu zorganizowanym przez stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Gdańskiego. W spotkaniu udział wzięli wójtowie z gmin powiatu gdańskiego, radni powiatu, gmin oraz osoby zaangażowane w działalność społeczna. 

2. W dniu 21 grudnia 2018 r. jako radna sejmiku pomorskiego na zaproszenie pani dyrektor Ewy Wojtas oraz grona pedagogicznego wzięłam udział w jasełkach przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sobowidzu.  

3. W dniu 21 grudnia 2018 r. jako radna sejmiku pomorskiego na zaproszenie wójta gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz przewodniczącego rady gminy Zbigniewa Leszczyńskiego uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym z udziałem samorządowców i dyrektorów szkół w gminie Trąbki Wielkie. Spotkanie swoim występem uświetnili uczniowie szkoły podstawowej wystawiając przepiękne jasełka.

4. W dniu 24 grudnia 2018 r. zgodnie ze złożoną na początku grudnia przeze mnie i radnego powiatu gdańskiego Józefa Srokę deklaracją , ufundowaliśmy kilkadziesiąt prezentów świątecznych dla podopiecznych jednego z Domów Dziecka w Gdańsku.W wigilijne przedpołudnie spotkałam się z kierownictwem w/wym placówki i osobiście przekazałam upominki dla ich podopiecznych.

5. W dniu 24 grudnia 2018 r. wspólnie z wójtami Henryką Król, Andrzejem Chruścickim, Maciejem Urbankiem, Radnym Miasta Gdańska Karolem Rabendą oraz księdzem kanonikiem Krzysztofem Sroką zastępcą dyrektora Caritas Polska wzięłam udział w wigilijnym spotkaniu z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim księdzem Sławojem Leszkiem Głódziem. Dla nas , jako przedstawicieli lokalnego samorządu było to pierwsze spotkanie z „Głową” gdańskiego kościoła po wyborach samorządowych w wyniku, których otrzymaliśmy mandaty społecznego zaufania. Ksiądz Arcybiskup jest niesamowitym rozmówcą, człowiekiem , którego można słuchać godzinami. To niezwykłe spotkanie było okazją do złożenia prawdziwie świątecznych życzeń wigilijnych oraz przyjęcia przez nas błogosławieństwa do pełnienia dalszej służby samorządowej.

6. W dniu 6 stycznia 2019 r. W Cieplewie od wczesnych godzin porannych odbył się protest mieszkańców przeciwko uruchomieniu w ich miejscowości giełdy. Od godziny 5 rano wspólnie z radnymi Joanną Gwizdałą, Szymonem Benedyk i Karol Kardasińskim byłam na miejscu , by osobiście zapoznać się z sytuacją. Nie jestem zwolennikiem blokowania inwestycji czy przedsięwzięć jednak wszystko powinno odbywać się z poszanowaniem tak przepisów prawa jak i żyjących tu od wielu lat mieszkańców. Zapewniłam zainteresowanych , że sprawie mam zamiar uważnie się przyglądać , by w miarę potrzeb skutecznie interweniować.

7. W dniu 7 stycznia 2019 r. współorganizowałam Konferencję prasową na temat wprowadzanych właśnie rządowych zmian w ramach pakietu „100 zmian dla firm”. Udział w konferencji wzięły regionalne media jak TVP Gdańsk, Radio Gdańsk czy Dziennik Bałtycki.

8. W dniu 8 stycznia 2019 r. zorganizowałam spotkanie z Wojewodą pomorskim Panem Dariuszem Drelichem w sprawie wzbudzającej wiele emocji w ostatnich dniach, a dotyczącej uruchomienia giełdy w miejscowości Cieplewo. Wspólnie z radnymi z powiatu gdańskiego Joanną Gwizdałą i gminy Pruszcz Gdański Szymonem Benedyk rzeczowo i merytorycznie rozmawialiśmy z wojewodą pomorskim na temat zaistniałej sytuacji i to zarówno w zakresie panujących nastrojów społecznych jak i w temacie prawnych uwarunkowań pozwalających na sprawną analizę dotychczasowych wydarzeń przez kompetentne w tym zakresie służby oraz instytucje. Chcemy zdecydowanie zaznaczyć jednak, że jako samorządowi przedstawiciele naszych społeczności mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek działać wszędzie tam i wówczas gdy istnieje choćby teoretyczne zagrożenie interesów naszych Mieszkańców. Po dzisiejszym spotkaniu nie mamy też najmniejszych wątpliwości co do tego, że takiego samego zdania jest Pan wojewoda, który po wysłuchaniu argumentów i uwag polecił stosownym służbom i organom administracji podjęcie natychmiastowych działań kontrolnych.

9. W omawianym okresie odbyłam 6 spotkań z mieszkańcami w wyniku , których ( z uwagi zakres zgłaszanych problemów podlegający samorządom gminnym lub powiatowym) skierowałam Ich do odpowiednich instytucji oraz udzieliłam niezbędnego wsparcia . 
10. Na początku stycznia br spotkałam się z przedstawicielami kilku organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego celem zachęcenia ich do wzięcia czynnego udziału w ogłaszanych programach współpracy dedykowanych do tego rodzaju podmiotów. Zaproponowałam wsparcie i pomoc zarówno na etapie tworzenia wniosków jak i podczas samej ich realizacji. 
11. W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia jako radna sejmiku pomorskiego przesłałam listownie osobiste życzenia do wszystkich gmin i starostw powiatowych na terenie powiatów : gdańskiego, kartuskiego, starogardzkiego i kościerskiego. 
12. W dniu 19 stycznia 2019 roku wzięłam udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, które odbywały się w bazylice mariackiej w Gdańsku. 
Informuję, iż od momentu rozpoczęcia działalności samorządowej prowadzę szczegółowy rejestr obejmujący moją działalność w zakresie wypełniania mandatu radnej województwa pomorskiego. 
Z poważaniem: 
Magdalena Sroka
Radna Sejmiku Pomorskiego

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.