VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach.

„Polska Przypadku – czy zapowiedziana reforma planowania przestrzennego jest odpowiedzią na chaos przestrzenny?” to panel, który przygotowaliśmy wspólnie z Michałem Kołodziejczakiem. Od wielu lat samorządy apelują o zmiany w planowaniu przestrzennym. Skutki uchwalonych w 2003 r. przepisów, wprowadzające decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw.wuzetka) jako narzędzie ustalania lokalizacji inwestycji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, są dziś widoczne w polskiej przestrzeni. Dziś najwyższy budynek w Polsce stanął bez planu miejscowego, a planem jest objęte tylko około 30% powierzchni kraju.

Plany zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać przede wszystkim interes lokalnej społeczności.
#Marek Zimakowski Magdalena Sroka Porozumienie Agrounia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *